Skip to main content

Література

Перекази / Народні пісні та думи/ Поезія

Чий то ж ми плужок по горі оре

schedrovki

Чий то ж ми плужок по горі оре? 

Нашого пана господаренька. 

Найстарший синок за плужком ходить, 

Правов рученьков волики гонить, 

Лівов рученьков за плужок держить. 

Надойшли туди татуньо єго: 

— Ори ж ми, синку, здрібонька ниву 

Та й посіємо яру пшеницю. 

Та вродиться нам пшеничне стебло, 

Пшеничне стебло, пшеничне зерно. 

Та й ізберемо женці молодці, 

Та й ізіжнемо в дрібонькі сніпки, 

Та й ізложимо в золоті кіпки, 

Та й заїдемо шістьма волами, 

Шістьма волами, трьома возами. 

Та й заберемо ковані вози, 

Та й заберемо, та й повеземо, 

Та й повеземо на тихий Дунай, 

На тихий Дунай, на крутий беріг. 

Та й ізложимо на білий камінь, 

Та й завершимо сив соколоньком. 

Сив сокіл сидить в Дунай ся дивить, 

В Дунай ся дивить, з рибков говорить: 

— Ой рибко, рибко, я тебе йму 

Свому паноньку на вечероньку, 

На вечероньку свят-вечерову. 

Походження та примітки

ЧИЙ ТО Ж МИ ПЛУЖОК ПО ГОРІ ОРЕ.

Запис: З. Грушкевич 1884 рік з села Новиці, Галичина. 

Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 135.

Варіанти

 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 330;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 8, ч. 11; стор. 16—18, ч. 23, 24; стор. 57—58, ч. 8; стор. 39, ч. 58; стор. 608,. ч. 46;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 16—17, ч. 19—21; стор. 117, ч. 4;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 390, ч. 116, В; стор. 399, ч. 125; стор. 424, ч. 153; стор. 428—429, ч. 161; стор. 441, ч. 5; стор. 450, ч. 13; стор. 451—452, ч. 15; стор. 465—466, ч. 29;
 • «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», К., т. I, 1874, стор. 52—53, ч. 17;
 • O. Коlbеrg, Pokucie, т. I, Краків, 1882, стор. 98—99, ч. 6;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 105—115, ч. 8; стор. 246—252;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 18—20, ч. 20;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 55—57, ч. 77—80;
 • «Мета», 1863, Львів, стор. 167, ч. 4;
 • Журнал «Этнографическое обозрение», М., 1890, кн. IV, стор. 72;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1894, кн. II, стаття В. Ястребова;
 • Fr. Rawita-Gawroński, Szczedrówki z powiatu Dobromylskiego, Львів, 1897;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 37, ч. 9; стор. 41, ч. 9; стор. 52—53, ч. 4; стор. 58, ч. 10; стор. 59—60, ч. 12; стор. 68, ч. 23; стор. 82, ч. 15; стор. 97—98, ч. 13;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 122—129, ч. 78, А—М; ч. 79, Б—Е; ч. 80, В, Д, Ж, 3; ч. 81, А, Б; ч. 82, А, Б, В.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Картини хліборобської праці в полі
 • Колядки та щедрівки господарю і його родині
 • Календарно-обрядові пісні
Pin It

Українські народні пісні, Колядки, Щедрівки