Skip to main content

Література

Перекази / Народні пісні та думи/ Поезія

Про Сулиму, Павлюка ще й про Яцька Остряницю

 

Не схотіли пани-ляхи 
Попустити й трохи, 
Щоб їздили в Січ бурлаки 
Та й через пороги, — 

Спорудили над Кодаком 
Город-кріпосницю 
Ще прислали в Кодак військо, 
Чужу-чужаницю. 

Їде бурлак чи комишник 
Порогом-водою, 
Його лове чуже військо 
Й оддає в неволю. 

Зажурились запорожці, 
Що нема їм волі 
Ні на Дніпрі, ні на Росі, 
Ні в чистому полі. 

Обізвався серед Січі 
Курінний Сулима: 
«Гей, давайте, хлопці, зварим 
Вражим ляхам пива!» 

Обізвавсь Павлюк-хорунжий: 
«Допомоги дати! 
Щоб ту людську перепону 
Нащент зруйнувати!» 

Добре Павлюк та Судима 
Ляхів частували — 
Військо вибили дощенту, 
Кодак зруйнували. 

Як зачув це Конєцпольський, 
Зібрав своє військо, 
Обступили пани-ляхи 
Всю Січ Запорізьку. 

А ще й взяв той Конєцпольський 
З козаків данину — 
Хорунжого Павлюка 
Ще й Павла Сулиму. 

Та й повезли ж у Варшаву 
Павлюка й Сулиму 
Та й на тяжку муку-кару, 
Всім ляхам на диво. 

Наробили вражі пани 
У Варшаві дива. 
Як помирав на майдані 
Курінний Сулима. 

А Павлюк, на диво шляхті, 
Жив-здоров лишився, 
Бо Замойко Хома, писар.
За його вступився.

Повернувсь Павлюк додому,
У Січ Низовую,
Та й задумав Павлюк знову
Бить шляхту гнилую.

Знайшов Павлюк побратима —
Орла Остряницю,
Що не раз пускав із ляхів
Шляхетську кровицю.

То не хмари з буйним вітром
З Дніпра налягають —
То Павлюк та Остряниця
Ляхів обступають.

Силу ж панів перебила
Голота бурлацька,
Та не хтіла в одно стати
Старшина козацька.

Звеселився пан Потоцький
Про таку нагоду,
Під Кумейками в неділю
Напав на голоту.

Ой превражі пани-ляхи.
Що ж ви наробили?
Скільки ж бідних запорожців
Ви з світу згубили.

А старшини боровецькі
Лиш про себе дбали,
Потоцькому Павлюка
Самі упіймали.

Везуть пани Павлюка
Селом Боровицею
Ще й скрутили йому рученьки
Назад сирицею.

Ой повезли ж Павлюка
Ляхи у Варшаву,
Шляхті вражій на потіху,
На тяжкую кару.

За отаманом Остряницею
Женуть ляхи кіньми
Ще й біжать пішаницею;
Пани хочуть Остряницю упіймати,

А славне військо запорозьке,
Щоб посікти-порубати.
А що ж отаман Остряниця?
Перелетів Дніпро з Кошом, як лебідь-птиця.

Що за річкою за Сулою
Остряниця прогнав панів-ляхів
До болота до Супою...
Та й повів свій Кіш
Отаман Остряниця
У московські землі,
Щоб там поселиться...


ПРО СУЛИМУ, ПАВЛЮКА ЩЕ Й ПРО ЯЦЬКА ОСТРЯНИЦЮ.

Записано в 1928 р. в м. Харкові у Центральному селянському будинку від кобзаря Петра Семеновича Древченка з селища Залютине, Червоно-Баварського району м. Харкова. Друкується за рукописом, що зберігається в Інституті МФЕ АН УРСР.

Дума є яскравим історичним художнім твором про селянсько-козацькі повстання 30-х років XVII ст. 

Курінний Сулима — Іван Сулима, гетьман Запорозької Січі на початку 30-х років XVII ст.; під його керівництвом запорозькі козаки, переважно нереєстрові, підняли повстання проти польської шляхти в 1635 р., взяли польську фортецю Кодак, збудовану перед Кодацьким порогом для зміцнення влади над Запорожжям, і зруйнували її.

Павлюк-хорунжий — Павло Бут (Павлюк), один з видатних керівників великого селянсько-козацького повстання на Україні в 1637 р., яке охопило Київщину, Полтавщину і Чернігівщину. У своїх зверненнях до козаків і селян Павлюк закликав громити не тільки польську шляхту, але й козацьку старшину, яка зраджувала інтереси народу.

Отаман Остряниця. Яків Острянин (Остряниця) і Карпо Скидан — керівники селянсько-козацького повстання, що почалося весною 1638 р. виступом нереєстрових запорозьких козаків, яким допомагали донські козаки. Після поразки повстання кілька тисяч козаків на чолі з Острянином перейшли російський кордон і стали на службу до російського уряду. Козаки оселилися на відведених для них землях в районі Чугуївського городища, збудували фортецю Чугуїв; частині повстанців на чолі з Д. Гунею вдалося вирватись з оточення польських військ на Дон, до донських козаків.

Конєцпольський — С. Конєцпольський, коронний (головний) гетьман польських військ, кат українського народу, великий польський магнат, якому в першій половині XVII ст. тільки в районі Південного Бугу належало 740 сіл та 170 міст і містечок. Запорозькі козаки й селяни кілька разів завдавали поразки військам Конєцпольського (наприклад, у 1625 р. біля озера Курукове; в травні 1630 р. — під Переяславом).

Замойко Хома, писар, за його [Павлюка] вступивсь — поетичний домисел творців думи.

Потоцький — Микола Потоцький, польний (польовий), а потім коронний гетьман польських військ, лютий ворог українського народу, великий польський магнат-кріпосник, якому в першій половині XVII ст. на Україні належало все Ніжинське староство, Кременчук і інші міста. Борючись за свою незалежність, український народ не раз громив війська Потоцького.

Боровиця — село Чигиринського району, Черкаської обл.

Остряниця прогнав панів-ляхів до болота до Супою — поетичний домисел творців думи.

 

Джерело:

Pin It

Українські народні пісні, Українські народні думи, Козацькі пісні